Χάρτης Πληροφορίες για οικισμούς πόλεις αξιοθέατα μνημεία του νομού Ιωαννίνων

Place στο Kassandria Kassandras Kassandreia Πληροφορίες και Χάρτης για Kassandra Chalkidiki

Latitude:( 40.0486693 ) Longitude:( 23.4135040 )

processing